Shqiptarët shpenzojnë paratë për ushqime, ilaçe e shkollim! Europianët për transport, restorante, argëtim e shtëpinë

0
60